ZBC Kennisbank

Schriftelijke cursussen Logistiek

Beschrijving rubriek » Tonen

Advanced Planning & Scheduling (APS)

Advanced Planning Systemen zijn inzetbaar voor alle mogelijke planningsgerelateerde problemen, van supply chain optimalisatie tot en met shopfloor scheduling. APS echter heeft consequenties op strategisch, operationeel en tactisch niveau. Er zijn dan ook nogal wat zaken waarmee u rekening moet houden bij de selectie en invoering van een APS. Daarom is deze schriftelijke cursus Advanced Planning & Scheduling van bijzonder nut voor supply chain managers, logistiek managers en het IT- en productiemanagement van bedrijven met complexe planningsproblemen en tevens voor adviseurs productiemanagement en ketenlogistiek en producenten van APS.

Magazijnen & Distributiecentra

Efficiency, flexibiliteit en een hogere servicegraad zijn belangrijke trends voor de komende jaren. Daarbij stellen moderne logistieke wensen als het werken in supply chains en het ECR-concept hoge eisen aan de inrichting en besturing van uw magazijnen en distributiecentra. De schriftelijke cursus Magazijnen & Distributiecentra biedt u een overzicht van en inzicht in de nieuwe ontwikkelingen op dit vakgebied.

Voorraadbeheer

Het doel van de 3-daagse training Voorraadbeheer is het vergroten van uw inzicht in voorraadbeheer op operationeel niveau. U gaat concreet aan het werk om verbeteringen te realiseren voor uw eigen organisatie. Om u daarbij extra te helpen komen wij u graag verder helpen op uw werkplek. In een individuele follow-up sessie in uw eigen werkomgeving helpen wij u het geleerde direct toe te passen in uw eigen praktijk. Deze follow-up sessie is tevens een ideale gelegenheid om gezamenlijk uw verbeterideeën te delen met uw leidinggevende.

Warehouse Management Systemen (WMS)

In de Benelux alleen al zijn er tientallen pakketten te vinden, die in meer of mindere mate WMS-functionaliteiten bieden. De schriftelijke cursus Warehouse Management Systemen helpt u bij het selecteren en implementeren van het voor uw organisatie meest optimale pakket, middels een vergelijkend onderzoek naar WMS-pakketten, waarbij ook enkele implementaties worden besproken.