ZBC Kennisbank

Schriftelijke cursussen Projectmanagement

Beschrijving rubriek » Tonen

IPMA-D Certified Project Management Associate

In de schriftelijke cursus IPMA-D Certified Project Management Associate wordt ingegaan op de basisprincipes van projectmanagement. De theorie is gebaseerd op de vereisten zoals vermeld in de Nederlandse Competence Baseline (NCB) van IPMA-Nederland (landenvereniging van IPMA). In 2004 zijn door IPMA de Nederlandse certificeringsprocedures beoordeeld en gevalideerd. Hiermee hebben de in Nederland uitgegeven Projectmanagement certificaten een internationale erkenning gekregen. Na bestudering van deze cursus bent u voorbereid op het examen voor level-D van IPMA. Als u dit examen met goed gevolg heeft afgelegd, mag u de titel CPMA voeren (Certified Project Management Associate).

IPMA-C (Certified Project Manager)

Deze 6-daagse projectmanagement opleiding inclusief examentraining leidt op voor het IPMA-C theorie examen dat zowel kennis als vaardigheden toetst. Om de cursus te volgens dient u over de basiskennis en -vaardigheden van projectmanagement op IPMA-D niveau te beschikken. U hoeft niet in het bezit te zijn van het IPMA-D certificaat, maar het strekt wel tot aanbeveling.

Management of Risk (MoR)

Management of Risk (MoR) is een richtlijn voor integraal risicomanagement die waarborgt dat uw organisatie op een rendabele wijze gebruikmaakt van een risicomanagement proces met een aantal duidelijk omschreven stappen. De 3-daagse training Management of Risk (MoR) leidt op voor het officiële APMG examen Management of Risk (MoR) Foundation.

Programma Management – Managing Successful Programmes (MSP)

De 3-daagse training Management Successful Programmes richt zich op het verkrijgen van kennis en inzicht in programma management in het algemeen en in de MSP methodiek in het bijzonder en bereidt u voor op het MSP Foundation examen. De training is bedoeld voor diegenen die verantwoordelijk zijn voor programma’s, in een programma omgeving functioneren, en/of kennis willen maken met programma management.

Programma management

Het fenomeen programma management gaat de komende jaren heel belangrijk worden. De weg naar het professioneel managen van succesvolle programma's is evenwel geplaveid met de nodige obstakels. Hoe u deze kunt overwinnen leert u in deze schriftelijke cursus. De cursus is, behalve op andere methodes, voor een deel gebaseerd op de programma management methode Managing Successful Programmes (MSP) van OGC, dezelfde organisatie die ook ITIL en PRINCE® heeft ontwikkeld.

Project Control

De opleiding ‘Project Control’ is een praktijkgerichte opleiding die geschikt is voor iedereen die in zijn of haar werk te maken krijgt met het sturen en beheersen van projecten. In de opleiding wordt aandacht besteed aan organisatieleer, dynamiek van projecten, teamwork en essenties van projectmanagement en komen de beheersaspecten van tijd, geld, kwaliteit, organisatie, informatie en risico’s ruim aan bod. Nuttig voor projecten van groot tot klein, in alle sectoren.