ZBC Kennisbank

Bedrijfsbeveiliging en bewaking

Bent u qua veiligheid wel bij de les?

Als het criminaliteitsrisico's betreft, gaat management helaas nog te vaak af op het onderbuikgevoel en is men er zich niet van bewust dat beveiligingsrisico’s objectief zijn te meten. Er staan het management diverse tools ter beschikking ter beschikking, ook met betrekking tot het beheersen van beveiligingsrisico’s. In dit artikel meer.

Risico’s brandveiligheid en preventie zwaar overtrokken

Ziekenhuizen en gevangenissen blijken niet te voldoen aan alle brandpreventieregels: de Tweede Kamer op stelten, de Commissie-Van Vollenhoven voorpaginanieuws, twee ministers naar huis. Waar gaat dit eigenlijk over? Overal lopen we risico’s. Het is een kwestie van die risico's inschatten en al dan niet accepteren en bepalen of we preventief dan wel reactief willen handelen. We lichten dit toe aan de hand van een risico analyse op de verkiezingsstrijd.

Wie heeft er nog zicht op de veranderende beveiligingsvoorschriften

Door de steeds nadrukkelijker wordende bemoeienis van Europa worden in hoog tempo de bestaande Nederlandse beveiligingsvoorschriften vervangen door Europese regelgeving. Steeds wijzigende regels, veranderende testmethoden, controlerende instanties en keurmerken die een beeld oproepen dat zij niet waarmaken, maken dat men door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe behoudt u het overzicht en dekt u uw aansprakelijkheid af?