ZBC Kennisbank

BHV-plan, Arbo, RI&E en beveiliging

Opzetten BHV-organisatie en BHV-plan

Handleiding en stappenplan voor het opzetten van een evenwichtig bedrijfsnoodplan of BHV-plan en het inrichten van de BHV-organisatie, om in geval van een calamiteit adequaat te kunnen handelen.

Integratie BHV-plan met Business Continuity Plan

Het BHV-plan en het BCP zijn broer en zus. Meestal echter hebben verschillende ouders deze ‘broer en zus’ geadopteerd en weten ze nauwelijks van elkaars bestaan af. Daardoor wordt veel dubbel werk gedaan, ontstaan misverstanden en kwijnen beide plannen vaak weg. Met natuurlijk paniek als gevolg wanneer een calamiteit zich daadwerkelijk voordoet.

BHV-plan en RI&E als onderdeel van het ARBO-beleid

Vaak worden BHV-plannen gemaakt omdat ze verplicht zijn en op basis van de toevallige expertise van de opsteller. Dikwijls zijn ze dan ook zeer onvolledig, soms ook te generiek. In dit artikel de achtergrond die u nodig heeft om een RI&E te doen en een plan te maken.

Bedrijfsnoodplan en bedrijfshulpverlening (BHV) noodzaak

Veiligheid is een issue dat in de samenleving, de politiek en het bedrijfsleven momenteel volop in de schijnwerpers staat. Wettelijke eisen in dit kader zijn aangescherpt en de claimcultuur heeft ook in Nederland zijn intrede gedaan, met de nodige risico's voor de continuïteit van bedrijven als gevolg. In het kader van continuïteitsmanagement worden steeds meer organisaties zich dan ook bewust van de noodzaak van een gedegen BHV-beleid.

Inpassing Business Continuity BCP in BHV-plan, ICT en algemeen beleid veiligheid

Business Continuity heeft vaak veel overlap met reeds bestaande plannen op het gebied van BHV, ICT en beveiliging. In dit artikel meer over de inbedding van een BCP en de raakvlakken met de andere plannen.