ZBC Kennisbank

Crisiscommunicatie, imagoschade en bedrijfscontinuïteit

Gezagscrisis, crisiscommunicatie of slechte communicatie

Het lijkt wel of overheidsdienaren in ons land steeds slechter overkomen in hun communicatie. Is het alleen indekken, is er sprake van een gezagscrisis of wordt er keer op keer gezondigd tegen de basisprincipes van groepscommunicatie?

Vijf strategieën voor effectieve crisiscommunicatie

Goede crisiscommunicatie kan helpen om reputatieschade te voorkomen, of althans te beperken. Iedere strategie om een crisis te beheersen vergt echter haar eigen communicatieve aanpak, afhankelijk van de situatie. In dit artikel een overzicht dat u liefst niet na een crisis wilt lezen.

Communiceren in crisissituaties; niet vanuit de heup schieten

Natuurlijk is het niet uw schuld, als uw organisatie in crisis raakt. Maar als u niet zorgvuldig de regie voert over de crisis, is de kans groot dat u een tweede ramp veroorzaakt. Misschien denkt u dat u wel kunt improviseren als het moment daar is. Dan zult u erachter komen dat anderen de regie voeren en u slechts braaf mag antwoorden.

Uitwijk telefooncentrale haalt communicatieplan bij calamiteit vaak onderuit

Juist bij een calamiteit moet een organisatie kunnen blijven communiceren. De telefooncentrale is hierbij van groot belang voor de bereikbaarheid. Vaak echter gaat het daar mis, doordat er meerdere disciplines bij betrokken zijn. In dit artikel een checklist met aandachtspunten.

Goede crisiscommunicatie voorkomt reputatieschade

Eén van de grootste bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit is imagoschade. Als zich een calamiteit voordoet, is het belangrijk een draaiboek uit de kast te kunnen trekken, hoe te handelen. Want op dat moment kun je dat niet ter plekken nog verzinnen. In dit artikel geven we aan hoe je escalatie kunt voorkomen, met voorbeelden uit de praktijk en handvatten om te anticiperen op dreigende reputatieschade.

Imagoschade uw grootste risico voor business continuity? – deel 2

Cruciaal onderdeel van het business continuity plan is het communicatieplan. Bij een calamiteit gaat het niet meer om gelijk hebben of gelijk krijgen. In dit artikel de suggesties voor het omgaan met de cases die in deel 1 zijn geschetst.

Imagoschade uw grootste risico voor business continuity? – deel 1

Imagoschade is voor organisaties die producten en diensten leveren, die vergelijkbaar zijn met die van de concurrentie en die het, om hun marktaandeel minimaal op hetzelfde peil te houden, vooral moeten hebben van vertrouwen, imago en mond-tot-mondreclame, zeer bedreigend. Voorbeelden van dergelijke organisaties zijn lagere overheden, banken en verzekeraars, de zorg, het onderwijs en leveringsketens van commodities. In dit artikel een aantal minicases, aan de hand waarvan we de opzet van een communicatieplan uitleggen.

Imagoschade bij calamiteiten veroorzaak je meestal zelf

Imagoschade is voor veel bedrijven momenteel het grootste risico voor de bedrijfscontinuïteit. Cruciaal is dat je de regie behoudt over de berichtgeving in de media, zodat stakeholders niet paniekerig gaan reageren.