ZBC Kennisbank

Interne audit ISO 9001, ISO 27001 of NEN 7510

Interne audit belangrijker dan externe audit bij ISO 9001, ISO 27001 en NEN 7510

Bij de eerste interne audit staat de externe audit centraal, maar daarna krijgt de interne audit steeds meer belang en de externe audit minder. Je wilt tenslotte beter en vooral slimmer worden.

Essentiele vragen die interne auditors vaak vergeten te stellen

Gooi je vergrootglas weg en stop met het onderzoeken van afzonderlijke bomen. Stap in je helikopter en beoordeel het managementsysteem op verstoringen. Dat is je hoofdtaak als interne auditor.

Aanbevelingen interne audit via de root cause analysis ofwel de oorzaakanalyse

Kenmerkend voor een managementsysteem en het verbeterproces is dat oorzaken van problemen en afwijkingen worden vastgesteld, of anders gezegd, de root cause analysis. De root cause analysis is tevens cruciaal voor het kunnen geven van goede en in de praktijk werkende aanbevelingen.

Tips en valkuilen voor de interne auditor

Een interne auditor moet uiteraard beoordelen of de compliance met de norm voldoende is. Er wordt daarnaast echter ook van hem verwacht, dat hij met aanbevelingen komt, waar de opdrachtgever wat mee kan.

De interne auditor als motor voor verbetering

Een interne audit moet in tegenstelling tot de externe audit vooral toegevoegde waarde bieden als aanjager voor verbetering. In dit artikel lees je hoe je dit slim kunt regelen.

Cursus interne auditor ISO 9001, ISO 27001 of NEN 7510

In deze tweedaagse cursus leert u wat u als interne auditor moet weten, maar vooral hoe u dit moet toepassen in de praktijk om bij te dragen aan een verbeterproces gericht op effectiviteit, flexibiliteit en efficiency.

Interne auditing: veel compliance, weinig verbetering

Interne auditing is een geschikt middel om zowel uw compliance als uw bedrijfsprestaties te verbeteren. Daarom ook is een eis van ISO 9001 dat bepaald moet worden of het kwaliteitsmanagementsysteem doeltreffend is ingevoerd en of het wordt onderhouden. In de praktijk vallen de resultaten van interne audits nog wel eens tegen. In dit artikel tips hoe u betere resultaten kunt halen uit uw interne audits.

Een introductie in auditing

Auditing is een vakgebied op zich. Een audit lijkt voor buitenstaanders vaak eenvoudig. Iemand komt langs, stelt een hoop vragen, schrijft een rapport en klaar is Kees. Om als auditor succes te hebben komt er echter meer kijken. In dit artikel leest u wat een audit nu eigenlijk is.

Checklist standaardplan interne audit

De basis voor een goed en bruikbaar auditrapport is een goed auditplan. Met deze checklist voorkom je, dat in zowel het plan als het rapport belangrijke zaken over het hoofd gezien worden.

Checklist uitvoeren standaard interne audit

Natuurlijk is iedere interne audit uniek, gezien de doelstellingen van die audit.  Daarnaast heeft iedere audit ook standaardelementen. Deze checklist is een goede basis om gecontroleerd van de standaard af te wijken.

Checklist interne kwaliteitsaudit

Als interne auditing niet tot uw dagelijkse bezigheden behoort, dan is het wellicht handig om deze checklist te gebruiken. Het is een reminder voor de zaken waar u op moet letten. De checklist betreft de voorbereiding van de audit, de interviews, de verslaglegging en de opvolging van de audit.