ZBC Kennisbank

ISO 27002 maatregelen informatiebeveiliging

Revisie ISO 27001 en ISO 27002

De ISO-normen voor informatiebeveiliging gaan op de schop. Voor u is waarschijnlijk de belangrijkste wijziging, dat de controls van ISO 27001 slechts ingevuld hoeven worden, als dit volgens uw risicoprofiel noodzakelijk is. Dat betekent, niet meer honderden maatregelen implementeren, geen papierwinkel meer en eindelijk wordt draagvlak vanzelfsprekend.

Uw informatiebeveiliging verbetert niet door meer bureaucratie met een ISMS

Het Information Security Management Systeem is bij de invoering van informatiebeveiliging vaak de heilige graal en vergaande bureaucratie zijn dienaar. Het kan anders. Een eenvoudige situatie vereist een eenvoudige oplossing. Maar in de praktijk lijkt theoretische correctheid het te winnen van praktische noodzaak en dat werkt contraproductief.

Nu ook certificatieschema voor ISO 27002 beschikbaar

Veel organisaties hebben het als een nadeel ervaren, dat ze niet ISO 27002 (of ISO 17799) gecertificeerd konden worden. Nu is er een certificatieschema beschikbaar, waarmee u ook voor het veel evenwichtiger ISO 27002 een certificaat kunt krijgen. In dit artikel meer over de audit.

Voorbeeld vaststellen norm en basisbeveiligingsniveau op grond van ISO 27002

In dit artikel een voorbeeld van een aanpak om het basisbeveiligingsniveau volgens de norm ISO 27002 (is 17799) vast te stellen en de weergave van een maatregelenset. De aanpak houdt rekening met beleidsuitgangspunten en het belang dat de betrokkenen hechten aan de verschillende maatregelen. Zo wordt de basis gelegd voor awareness en commitment.

ISO 27002, de Code voor Informatiebeveiliging nader toegelicht

Vaak wordt ISO 27002 (=17799) opgevat als een absolute norm met meer dan 100 verplichte maatregelen. De beschreven maatregelen zijn echter best practices op basis waarvan het management de eigen norm kan vaststellen. Geen verplichting dus, maar een keuze, waardoor awareness vaak geen issue meer is en er een werkbare implementatie mogelijk wordt. Niet de norm, de auditor of de informatiebeveiliger bepaalt, maar het management, zelfs al wordt de norm opgelegd.