ZBC Kennisbank

Omgaan met dreigingen en risico’s

Acceptatie is de oplossing voor terrorisme

Als we de dreiging van een idioot met een wapen (terrorist) in historisch perspectief plaatsen, dan zien we dat bestrijding hiervan veelal averechts werkt en zelf een grotere dreiging kan vormen.

Business case als maatregel informatiebeveiliging

De veiligheid die men bereikt door de combinatie van technische en organisatorische maatregelen wordt steeds minder toereikend. Daarom wordt tegenwoordig gekozen voor maatregelen die de opbrengst van misbruik verminderen.

Laat je niet gek maken door cybercrime

Laatst kwam het nieuws naar buiten dat Russische privé­hackers 1,2 miljard westerse inlognamen en wachtwoorden zouden hebben gestolen. Verkooppraatjes, die de media breed uitmeten. Er zijn grotere risico’s.

Business continuity los je niet op met preventie

In het verleden dachten we met betrekking tot business continuity vaak aan onwaarschijnlijke calamiteiten. Tegenwoordig echter is regelgeving onder invloed van de EU, Tabaksblat en Den Haag zo ver doorgeslagen, dat juist de regelgeving vijand nummer 1 is van de bedrijfscontinuïteit. In dit artikel voorbeelden van bedreigingen en een aantal handvatten hoe hiermee om te gaan.

Risico-regelreflex bedreigt informatiebeveiliging

De risico-regelreflex maakt dingen heel complex. Een pragmatisch aanpak van informatiebeveiliging maakt zaken inzichtelijk en overzichtelijk. En dat vind je terug in het kostenplaatje.

Goede crisiscommunicatie voorkomt reputatieschade

Eén van de grootste bedreigingen voor de bedrijfscontinuïteit is imagoschade. Als zich een calamiteit voordoet, is het belangrijk een draaiboek uit de kast te kunnen trekken, hoe te handelen. Want op dat moment kun je dat niet ter plekken nog verzinnen. In dit artikel geven we aan hoe je escalatie kunt voorkomen, met voorbeelden uit de praktijk en handvatten om te anticiperen op dreigende reputatieschade.