ZBC Kennisbank

Preventie lekken van informatie (DLP)

Eerlijk zijn over informatiebeveiliging

Data Loss Prevention via het verhogen van bedrijfsmuren is zinloos. Bij een moderne bedrijfsvoering moet informatie gedeeld worden. Dat kan volgens het Jericho Forum door het concept van de-perimeterisation.

Informatiebeveiliging en kennisdeling vragen om nieuwe oplossingen

Informatiebeveiliging en kennisdeling lijken vijanden, maar zullen toch geïntegreerd moeten worden bij dienstverleners en kennisintensieve organisatie, zeker als er plannen zijn voor Cloud Computing, voor SaaS of voor het nieuwe werken. Gelukkig zijn de oplossingen hiervoor al voor handen.

Wat betekent de meldplicht datalekken voor uw organisatie

Weer zo’n maatregel die voor een aantal organisaties zinvol is maar voor de meeste niet en waarvan de naleving handenvol geld kost. Hier een toelichting wat voor u wel en niet van toepassing is.

Toegevoegde waarde van een Privacy Officer of FG

De privacy officer zal niet alleen verstand moeten hebben van wet- en regelgeving en de naleving kunnen beoordelen, maar moet vooral ook weten hoe via privacy by design en privacy by default de genoemde risico’s op een slimme en kosteneffectieve manier kunnen worden geminimaliseerd.

Kunt u weglekken van digitale geheimen voorkomen

Organisaties investeren veel geld in de efficiency en het gemak van hun gegevensverwerking en informatie-uitwisseling. Het getuigt dan wel van een behoorlijke beroepsdeformatie als accountants en beveiligers deze ontwikkeling zien als de grootste bedreiging van de informatiebeveiliging.

CBP misleidend met privacy richtsnoeren

Hoewel de privacy richtlijnen van het CBP een aanwinst zijn voor informatiebeveiliging, is de poging om deze maatregelen te verheffen tot de norm waaraan iedere organisatie zich moet houden, een toezichthouder onwaardig. Wij helpen je tussen de regels door te lezen.

Aanpak data loss prevention DLP

Data Loss Prevention begint bij identificatie van medewerkers die vertrouwelijke informatie genereren en distribueren. Zij kennen als geen ander de kwetsbaarheden en zij zijn in staat om voor uw organisatie adequate policies en maatregelen te bepalen.

Preventie dataverlies (DLP) geeft een betere beveiliging

Ook informatiebeveiligers moeten met hun tijd meegaan. Nieuwe technologieën zoals cloud computing leveren niet alleen nieuwe dreigingen op, maar ook nieuwe kansen.

Waarom heeft ook uw organisatie Data Loss Prevention (DLP) nodig

In dit artikel een beschrijving van vijf manieren waarop informatie weglekt uit organisaties. Beslist u zelf of Data Loss Prevention voor u een issue is.

Elf geboden voor informatiebeveiliging volgens het Jericho Forum

Veel informatiebeveiligers sluiten hun ogen voor de realiteit dat 100 procent beveiliging niet mogelijk is. Slechts een risk-driven aanpak zoals het Jericho Forum voorstelt, is een begaanbare weg naar meer veiligheid. De klassieke, normatieve aanpak is achterhaald en draagt slechts bij aan de nachtrust van opdrachtgevers en management.