ZBC Kennisbank

Innovatie toepassen door zzp-ers

Verdienmodel voor gratis weggeven

Tijdens de internethype zijn veel bedrijven kapot gegaan aan het weggeven van producten. De trend om producten gratis beschikbaar te stellen komt opnieuw op, maar nu wel met meer rationele verdienmodellen. Onstoffelijke zaken als muziek, beeld, geluid of tekst worden al gratis aangeboden. De consument is daardoor ook steeds minder bereid om te betalen voor de fysieke verpakking van die producten. In dit artikel meer over de terugverdienmodellen.

ZZP-ers vormen de basis voor sociale innovatie

Belangrijkste reden voor velen om zzp'er te worden is de mogelijkheid om werk en privé op een aangename manier te integreren. Zzp'ers laten ons praktische oplossingen zien voor diverse maatschappelijke problemen.

Business innovatie MKB: Casestudy ZBC

ZBC heeft zich de afgelopen jaren als MKB-bedrijf sterk gericht op business innovatie. In feite komt dat neer op het slim toepassen van allerlei reeds ontwikkelde verworvenheden, maar dan wel in een nieuwe, innovatieve business architectuur. ZBC gebruikt de hierin opgedane praktijkervaring onder meer ook om andere MKB-bedrijven te begeleiden.