ZBC Kennisbank

Samenwerking zzp

Ben jij de zzp-er van gisteren of van morgen

De meeste zzp’ers zijn niet zielig, hoeven geen bescherming of vangnet. Zij zijn gewoon de ondernemers van morgen, die moeten opereren in een maatschappij die nog in het heden leeft volgens de denkbeelden van gisteren.

Leadgeneratie voor dienstverleners op de ZBC kennisbank

U heeft een aantrekkelijk dienstenpakket, maar uw doelgroep weet niet dat u haar kunt helpen. U heeft te weinig bereik bij uw doelgroep, want er komen weinig bezoekers op uw site. ZBC kan u helpen om met uw doelgroep in contact te komen om zo leads te genereren. U kunt zich daarmee heel wat hoofdbrekens en investeringen besparen.

Financiële en fiscale aspecten van samenwerken in een coöperatie

Samenwerkingen lopen nogal eens stuk, zeker als de business tegenvalt. Om van een coöperatie een succes te maken moeten daarom alle deelnemers ervan doordrongen zijn, dat het erom gaat met elkaar geld te verdienen en niet van elkaar. En daartoe moeten ze, net als alle ondernemers, goede financiële afspraken maken.

Businessmodel voor allianties en netwerkorganisaties

Een effectieve samenwerking kan alleen duurzaam worden, als je samen meerwaarde voor de klant creëert en daarbij niet van elkaar maar met elkaar geld verdient. Het businessmodel waarin dit is vastgelegd laat samenwerking uitstijgen boven het niveau van een dure hobby.

De coöperatie als rechtsvorm voor projectmatige samenwerking tussen kleine ondernemers en ZZP’ers

Samenwerking vergt goede afspraken en een goede rechtsvorm. Misschien niet leuk, maar het voorkomt dat u een keer de rekening gepresenteerd gaat krijgen. Een coöperatie biedt zekerheid op dit gebied tegen lage kosten en een maximum aan flexibiliteit.

Samenwerking tussen kleine ondernemers of ZZP’ers

Veel ondernemers die bewust klein blijven, zijn kansloos als het gaat om het verwerven van opdrachten bij grotere klanten. Door te kiezen voor rechtsvormen als bijvoorbeeld een coöperatie kan dit probleem omzeild worden, zonder dat de onafhankelijkheid hoeft te worden opgeheven.

Troubleshooting in allianties en netwerken

Samenwerken betekent delen, delen van succes en tegenvallers. Want ketenintegratie en het opzetten van allianties en franchise organisaties gaan met vallen en opstaan. Het managen van het gewenningsproces is cruciaal.

De contractuele basis voor allianties en ketenintegratie

Fusies stammen nog uit de vorige eeuw. Van de zorgvuldigheid waarmee de fusie contractueel werd vastgelegd, kunnen we echter nog steeds leren. Of bestaat uw risk management alleen uit de controle op de blauwe ogen van uw partner?

3 B’s voor de opzet van allianties en netwerken

Een duurzame alliantie omvat meer dan een aantal goede voornemens van partners om samen te werken. Het businessmodel, de contractuele basis en de balans tussen partners vormen het fundament.

Wat u met het bereik van de ZBC kennisbank kunt doen

Leads genereren via internet is niet moeilijk, mits u maar niet denkt dat uw bedrijfswebsite het middelpunt is van het heelal. Goede oplossingen liggen voor het oprapen.

Online netwerken voor MKB door ketenintegratie

Het MKB wordt systematisch gediscrimineerd door grotere bedrijven. Maar dat is niet erg, want juist het MKB heeft de flexibiliteit om zich in ketens en netwerken te organiseren en gebruik te maken van internet als virtuele meubelboulevard, zonder hierbij het persoonlijke contact met de klant uit het oog te verliezen. Voordeel voor de klant is, dat hij niet geconfronteerd wordt met hoge overheadkosten. Of denkt u het als MKB'er ook zonder ketenintegratie te overleven?

Ketenintegratie en netwerkorganisatie dienstverleners

Hoe MKB-dienstverleners via ketenintegratie en virtuele netwerken meer business kunnen generen, zich meer kunnen richten op hun core business en kunnen besparen op hun kosten door gebruik te maken van de schaalgrootte van het netwerk.


volgende pagina »