ZBC Kennisbank

Skills projectmanagement voor de zzp-er

Gesprekstechnieken voor projectmanagers

Projectmanagement is managen zonder macht. Maar als dat betekent, dat de machthebbers discussies van u winnen, dan doet u iets niet goed. In dit artikel het recept voor gelijk krijgen (zelfs als u geen gelijk heeft).

Het project is de begraafplaats voor verandering

Veranderingen kunt u het best projectmatig aanpakken, maar zodra u er een project van maakt, dan is de verandering gedoemd te mislukken.

Afdwingen vlotte besluitvorming in projecten

Projectmanagers hebben meestal maar één bevoegdheid: het bepalen van de spelregels in en rond het project. Maar als projectmanager heeft u ook niet meer nodig om de besluitvorming naar uw hand te zetten.

Praktische toepassing Enneagram op projecten

Meer dan de teamrollen van Belbin heeft het Enneagram een voorspellende waarde voor de chemie binnen het projectteam, voor een juiste keuze voor een projectleider en dus voor het succes of het falen van projecten.

Herkennen van enneagramtypen en hoe ze reageren bij stress en ontspanning

Met behulp van de enneagramtypen kun je door de façade van anderen heen prikken en voorspellen hoe ze zullen reageren bij stress en bij ontspanning. Juist de stress- en ontspanningsreacties vormen de ultieme check of je het enneagramtype correct hebt vastgesteld.

Beschrijving van het Enneagram en de enneagramtypen

In diverse artikelen gebruiken we zonder toelichting het Enneagram en de enneagramtypen. In dit artikel een beschrijving en karakterisering van alle typen, inclusief een aanduiding van het stresstype en ontspanningstype.