ZBC Kennisbank

Spiegel voor zzp-ers

Weten en waarde belangrijker dan kennis en geld

Het gedachtegoed van de tweede industriële revolutie is over zijn houdbaarheidsdatum. De kennis uit dat tijdperk wordt onbruikbaar of zelfs contraproductief. Waarden en weten worden weer de basis voor het geluk van jouw kinderen en kleinkinderen.

Keuzes steeds vaker op basis van reflex in plaats van reflectie

Tom en Jerry en Roadrunner zijn heel erg voorspelbaar en daarom zeer geloofwaardig. Net als Wilders. Veel andere politici denken in te moeten spelen op de waan van de dag. Over gelijk hebben in plaats van gelijk krijgen.

Beschrijving van het Enneagram en de enneagramtypen

In diverse artikelen gebruiken we zonder toelichting het Enneagram en de enneagramtypen. In dit artikel een beschrijving en karakterisering van alle typen, inclusief een aanduiding van het stresstype en ontspanningstype.

Je ego of je authenticiteit als je driver

De authentieke persoon in jezelf werkt van binnen naar buiten. Je bent iets en je staat voor iets. Je ego werkt van buiten naar binnen, is bang dat de omgeving uw positie aantast. Je moet derhalve gedrag vertonen om dit te voorkomen. In dit artikel meer over je ego en je authentieke ‘ik’.