ZBC Kennisbank

Cursusvoorwaarden

 

Algemene cursusvoorwaarden van Zijlstra Business Consultants BV, gevestigd te Sint Hubertus 2, 6713 JE, Ede. Deze algemene cursusvoorwaarden zijn een aanvulling op de algemene voorwaarden van Zijlstra Business Consultants BV, hierna te noemen ZBC, welke zijn te vinden op zbc.nu.

Aanmelden

Artikel 1
Aanmeldingen dienen te geschieden door middel van een volledig ingevuld inschrijfformulier van ZBC. Ook telefonische aanmeldingen of aanmeldingen per e-mail dienen nog te worden bevestigd door middel van voornoemd inschrijfformulier. De inschrijving is pas definitief als het inschrijfformulier door ZBC is ontvangen en geaccepteerd. Na ontvangst en acceptatie van het inschrijfformulier wordt de inschrijving door ZBC bevestigd aan de opdrachtgever.

Annuleren

Artikel 2
Annulering van de cursusaanmelding is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Bij annulering binnen een termijn van 4 tot 2 weken voor aanvang van de cursus wordt 25% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen een termijn van 2 weken tot 1 week voor aanvang van de cursus wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij annulering binnen een termijn korter dan 1 week voor aanvang van de cursus wordt 75% van het cursusgeld in rekening gebracht. Bij niet-deelnemen aan een cursus zonder annulering wordt het volledige cursusbedrag in rekening gebracht. Het is mogelijk om een vervang(st)er deel te laten nemen aan dezelfde cursus op hetzelfde tijdstip. Tussentijdse annulering bij een meerdaagse cursus is niet mogelijk. Bij aanmelding van in totaal minder dan zes deelnemers behoudt ZBC zich het recht voor de cursus uit te stellen of niet te laten plaatsvinden. De tot dan toe ingeschreven deelnemers ontvangen hierover tijdig bericht.

Cursusprijzen

Artikel 3
Voor de cursusprijzen verwijzen wij naar de geldende prijslijst of geldende schriftelijke offerte. De in de prijslijst of offerte genoemde bedragen zijn in euro’s en excl. BTW.

Betalingsvoorwaarden

Artikel 4
De cursussen/of leermiddelen worden door ZBC vooruit gefactureerd. Het verschuldigde factuurbedrag dient voor het einde van de betalingstermijn, zoals deze vermeld is op de factuur, voldaan te zijn of, als de betalingstermijn nog niet is verstreken bij aanvang van de cursus, dan dient het factuurbedrag te zijn voldaan voor aanvang van de cursus. Alle kosten ontstaan door wanbetaling zijn voor rekening van de opdrachtgever/deelne(e)m(st)er. Leermiddelen worden uitgedeeld bij aanvang van de cursus. In geval van overmacht kan ZBC een cursus annuleren. Reeds betaalde cursusgelden worden in dat geval gerestitueerd.

Acceptatie voorwaarden

Artikel 5
Door verzending van het inschrijfformulier geeft de opdrachtgever/ deelne(e)m(st)er te kennen deze voorwaarden te accepteren. Deze voorwaarden beheersen de rechtsverhouding tussen ZBC en de opdrachtgever/deelne(e)m(st)er, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

Bedrijfsgegevens ZBC:

Zijlstra Business Consultants BV
Gevestigd:
Sint Hubertus 2
671 JE  EDE Gld

Cursuslocatie:
Hotel en congrescentrum ReeHorst
Bennekomseweg 24
6717 LM Ede

BTW-nummer: 806658435B01
IBAN: NL58ABNA 0560303041
Kvk nr.: 09096569