ZBC Kennisbank

HRM

Moreel kompas en aanspreekbaarheid belangrijker dan toezicht

Toezicht is ontspoord vanaf het moment dat we anderen steeds minder gingen aanspreken op hun gedrag. Groepen in de samenleving leerden daardoor de ongeschreven wetten niet meer toepassen.

Ouderen leren niet slechter maar anders

30-plussers leren doorgaans sneller en effectiever dan hun jongere collega’s. Doordat echter het aangeboden leerproces niet voldoet aan hun behoeften, vallen ze vaak buiten de boot en worden zelfs afgeschreven.

Overheid, Google of Facebook als mijn personal assistant

De overheid, Google en Facebook weten heel veel van ons en hebben het beste met ons voor. Maar wie is de beste en wie gaan wij kiezen als onze toekomstige personal assistant? En onder welke condities?

Vrijheid zullen we opnieuw moeten uitvinden

Nu bezit alleen nog ballast is, en zelfs niet meer sociaal is, zullen we het begrip vrijheid in termen van autonomie en onafhankelijkheid moeten herdefiniëren voor gebruik in onze netwerkeconomie. Of gooien we vrijheid liever overboord?

Ambitie de volksziekte voor jonge professionals

Carrière, een rijk sociaal leven, een mooi huis, leuke kinderen, vier keer per jaar vakantie, drie keer per week sporten, kortom, het leven van de jonge professional om mee te blijven tellen. Vooral dienstverlenende bedrijven met een 'up or out' -, of aardiger gezegd een 'grow or go - 'policy houden dit beeld in stand. Hoe hoog moet die lat eigenlijk liggen en wie bepaalt dat?

Keuzes steeds vaker op basis van reflex in plaats van reflectie

Tom en Jerry en Roadrunner zijn heel erg voorspelbaar en daarom zeer geloofwaardig. Net als Wilders. Veel andere politici denken in te moeten spelen op de waan van de dag. Over gelijk hebben in plaats van gelijk krijgen.

Oudere van boven de 20, pak je rollator en ga in het park wandelen

De generatie Einstein komt eraan: tieners die op hun gemak tegelijk bellen, sms'en, gamen, hun werk en 15 chatsessies doen. Zij maken feilloos gebruik van de wereld die wij als ouderen geschapen hebben; geen revolutie maar evolutie. Zij luisteren naar elkaar en niet naar domme reclames. Kunnen wij oudjes van boven de 20 nog aanhaken?

Verantwoordelijkheden, competenties en bevoegdheden

Als burger wordt u geacht uw verantwoordelijkheid te nemen. Maar heeft u daarvoor in deze complexe tijd van systeemcrises wel de benodigde bevoegdheden en competenties?

Nederlandse managers: gevangen of gehuisvest in een gouden kooi

Spelen managers alleen het 'grote hebzuchtspel' of mogen we toch nog meer van hen verwachten? En mag de ondernemingsraad ook meespelen? Zijn managers ondernemers en dienen ze ook het bedrijfsbelang? Een niet objectieve blik op het wezen van de Nederlandse manager.

De kosten van een paar gram geluk of kwaliteit

Als je meer geld investeert in een voorziening of dienst, dan wordt de kwaliteit of kwantiteit van die voorziening beter en worden dus de afnemers van die dienst gelukkiger. Een bloemlezing van absurditeiten die voortvloeien uit deze misvatting.