ZBC Kennisbank

Dyslexie heeft tegenwoordig ook zijn voordelen

 

Vier procent van de Nederlanders is dyslectisch. Dyslexie  is een aangeboren hersenaandoening waarvan men niet echt de oorzaak kent en waarvoor ook nog geen remedie is gevonden. Mensen met dyslexie worden gezien als slachtoffers, die moeite hebben  met taal. En die daardoor niet goed kunnen functioneren. De  medaille heeft echter ook een andere kant en die willen we graag belichten.

De Hersenstichting geeft als eerste theorie over de oorzaak van dyslexie, dat er iets mis is in de aanleg van de hersenen, waardoor de linker  hersenhelft zich langzamer ontwikkelt dan de rechter.
In de linker hersenhelft huizen het logisch, lineair denken, het analytisch vermogen en de verstandelijke functies. De rechter hersenhelft bevat onze intuïtie, gevoelens, gewaarwordingen en indrukken, evenals het vermogen om creatieve verbanden te leggen en ruimtelijke processen te doorzien. De rechter hersenhelft “weet”, terwijl de linker hersenhelft “denkt”.

Waardering cognitief denken cultureel bepaald

Ter illustratie vindt  u hieronder een overzicht van de verschillende functies van linker en rechter hersenhelft:

 Zeker vanaf de industriële revolutie werden de activiteiten van de linkerhersenhelft hoger aangeslagen. De hele maatschappij was in die tijd ingericht op seriematige productie (lopende band) en dus waren er mensen nodig die sterk repeterende handelingen verrichten. Zij moesten niet te veel nadenken, dat deed de 10% aan de top, de rest moest uitvoeren.
Binnen organisaties was men er daarom op gericht medewerkers zich te laten ontwikkelen in zaken waarin zij niet goed waren, in zaken die toegeschreven werden aan de linker hersenhelft. Door steeds maar te trainen en te herhalen werden patronen ingeslepen. Nu zien we dat dit alleen maar heeft geleid tot meer  repeterend gedrag. Mensen blijven vasthouden aan zaken die ze aangeleerd hebben en vergeten daardoor vaak zelf na te denken.
Zo overzichtelijk echter  de maatschappij was in de 20e eeuw, zo chaotisch lijkt  zij nu te zijn. De wereld verandert momenteel in zo’n rap tempo, dat maatschappelijke zekerheden die bijna wetmatig leken in deze eeuw volledig op losse schroeven staan. Aanpassingsvermogen voor organisaties en individuen aan een wereld waarin verandering de enige constante factor lijkt te zijn, is daarom van levensbelang.  Met alleen de linker hersenhelft red je dat niet. Denk bijvoorbeeld maar eens aan de bediening van apparaten, die steeds intuïtiever wordt. Denk aan de social media. Het denken met de rechter hersenhelft wordt steeds belangrijker. En niet alleen voor individuen, maar vooral ook voor bedrijven, voor  bijvoorbeeld:

 • het aantrekken, houden en ontwikkelen van goede mensen;
 • het strategisch denken en handelen;
 • het waarborgen van een prestatiegericht werkklimaat;
 • het verbeteren van de klantgerichtheid;
 • het voorblijven  van de concurrentie;
 • het in balans houden van leven en werken;
 • het verbeteren  van interne processen;
 • het stimuleren van Innovatie.

Klantverantwoordelijkheid

We zitten inmiddels, zoals al velen hebben beschreven, in het informatietijdperk en we horen alleen maar, dat alles sneller moet. Een bedrijf kan echter alleen maar sneller handelen als het de bureaucratie weet in te dammen. Dit vraagt, dat er meer verantwoordelijkheid op de werkvloer komt te liggen. Als snelheid geboden is, kun je immers niet steeds voor alles overleg hebben. Medewerkers dienen als een soort van commandoteam te opereren. Als je in vijandig gebied staat, kun je ook niet steeds je commandant bellen. Wanneer nu de kennis van het individu toeneemt, kan men binnen een bedrijf  meer aan dat individu overlaten.

In een businessteam dat zo opereert (commandoteam), is iedereen nodig. Het doel is helder, een ieders bijdrage is duidelijk, en met elkaar klaart men de klus. Een klant is tenslotte niet geïnteresseerd in de activiteit van een individuele medewerker. Het gaat hem om het eindresultaat.

De kwaliteit van het team zit in de creativiteit. Het gaat erom of  men in staat is elkaar te inspireren en te vormen. Teamrollen zoals Belbin die beschreef, blijven actueel. Want creativiteit komt juist tot bloei door de verschillen in een team. Men triggert elkaar om out of the box te denken. De businessmanager bewaakt hierbij de onderlinge communicatie en of men zich aan de cultuur en werkwijze van het bedrijf houdt.
De klant van vandaag verwacht en meer snelheid en meer maatwerk. Dat betekent dat een organisatie dus snell moet kunnen schakelen met de klant Dit betekent weer dat oplossingen veel meer komen te liggen op het bovenliggende procesniveau dan op dat van de traditionele vaardigheden.
Alles bepalend voor het succes is daarom de mate waarin je zaken herkent en weet toe te passen. Van medewerkers wordt verwacht dat zij adequaat kunnen inspelen op klantsituaties. Dit vraagt om anders denken, anders werken, anders leren. Met andere woorden, om begrijpen wat men aan het doen is en wat die inspanning bijdraagt aan het succes van de organisatie. Dit ontwikkelen noemen wij  leren in de context. Het feit dat men grip weet te krijgen op de eigen werkzaamheden (‘snappen wat je aan het doen bent”) is de manier voor het creëren van eigen verantwoordelijkheid. De omgeving voor een zelflerend vermogen is daarmee gecreëerd.
Vaardigheden die toegeschreven worden aan de linkerhersenhelf, logica, analytisch en lineair denken scoren nog steeds hoog, maar volstaan niet meer in het informatie tijdperk. In het informatie tijdperk gaat het er niet om informatie te vergaren ( we kunnen prima  “effe” googlen en social media gebruiken), maar is het vooral belangrijk, om de informatie zelf toe te passen en hiervoor ook de eigen verantwoordelijkheid te nemen.
Door de globalisering verhuizen een heleboel lineaire functies naar opkomende BRIC-landen als India en China. Daarnaast maken nieuwe krachtige technologieën het overbodig dat lineair en analytisch denken vooropstaan. Vaardigheden die samenhangen met de zogenaamde rechter hersenhelft, creativiteit, praktisch kunnen zij, het geheel zien, zullen bepalen of iemand in het informatietijdperk succesvol wordt of niet. 

Het tijdperk voor mensen met dyslexie

Die rechter hersenhelft is de kracht van mensen met dyslexie. Hun belangrijkste kwaliteiten zijn:

 • beelddenken; dit  zorgt voor creativiteit bij het bedenken van oplossingen;
 • associatief vermogen; razendsnel verbanden kunnen leggen met andere situaties;
 • deductief denken; denken vanuit het grote geheel;
 • visionaire kwaliteiten; beeld van de toekomst maken.

Het zijn allemaal eigenschappen die goed van pas komen bij een klantgerichte organisatie. Echter mensen met een sterk ontwikkelde R-hersenhelft hebben als handicap dat zij moeilijk communiceren met de lineair denkende ‘tegenstander’. Doordat  de lees- en schrijfvaardigheden minder zijn (een Linkse activiteit) is communiceren een lastig gebeuren.
Kennis helpt natuurlijk om een goede aansluiting te maken met L-denkende, zodat je je verhaal beter kunt onderbouwen. Helaas zijn opleiders nog volledig gericht op L-denkenden. Dit geldt zowel voor het reguliere onderwijs als voor bedrijfsopleidingen. Op methoden gebaseerd onderwijs moet tenslotte lineair zijn, want anders kun je het niet op papier krijgen. Toch zal het onderwijs door de bocht moeten. Opleiden moet ‘on demand’. Alleen dan is er ruimte voor het trainen van het gebruik van de rechterhersenhelft.Iin het systeem van de vorige eeuw was dyslexie is een handicap. Nu is het een talent dat men allen  nog moet leren ontwikkelen.  (Zie ook ‘Kennis is geen asset maar wel noodzakelijk’.)

DownloadDownload artikel als MS Word document Download artikel als PDF document Print deze pagina Verstuur deze pagina naar een vriend (email)
Auteur(s): Wiebe Zijlstra | 8 oktober 2012 | Copyright: NIPG online


2 Responses to “Dyslexie heeft tegenwoordig ook zijn voordelen”

 1. […] heeft dyslexie ook voordelen, zo zijn mensen met dyslexie bijvoorbeeld vaak erg creatief. Hier vind je een artikel van ZBCkennisbank over de voordelen van […]

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *