ZBC Kennisbank

Je privacy in 2 maanden AVG compliant

 

Momenteel wijzen (zelfs gerenommeerde) juristen en consultants ons er te pas en te onpas op, dat er een boete dreigt, als we in mei 2018 niet voldoen aan de AVG. De maatregelen die ze voorstellen om zo’n boete  te voorkomen zijn draconisch. Je zou je hele organisatie binnenste buiten moeten keren om er zeker van te zijn dat er niet nog ergens een klein onvolkomenheidje overblijft in het naleven van de AVG. Als je zo bezig gaat, moet je honderden maatregelen implementeren en creëer je een prachtige papieren tijger. Zo is de wet echter niet bedoeld. (Zie ‘Pragmatische benadering AVG en privacy’).

De wet wil bedrijven dwingen om een zorgvuldige afweging te maken tussen de belangen en risico’s van betrokkenen, de eigen belangen en die van bewerkers. Op grond hiervan moeten transparant keuzes worden gemaakt en maatregelen gedefinieerd en geborgd, zodat een optimum wordt gevonden tussen de belangen van alle partijen. Een pragmatische aanpak voor de opzet en implementatie hiervan is beschreven in ‘Je privacy op orde voor de AVG’. Voor niet al te complexe organisaties met betrekking tot privacy is het beschreven traject te doorlopen in ongeveer 2 maanden.

Uiteraard ondersteunt ZBC organisaties met het doorlopen hiervan. Dit gebeurt op basis van grotendeels vooringevulde sjablonen. Kosten van een dergelijk traject zijn meestal 4-6 duizend euro, waarbij de eigen inspanning zeer beperkt is.

Als je bewerker bent, dan ligt het bepalen van een ISO 27001 certificaat meer voor de hand. (Zie ‘De gevolgen van de AVG 2018 voor bewerkers’). Gezien de overlap is een combi van deze twee zaken ook interessant.

En in het geval je als organisatie het hele traject zelf wilt doen, kunnen we je de ‘Cursus Privacy Officer (FG) in de praktijk’ aanbevelen. Daarin komt ook deze aanpak aan de orde en krijg je de beschikking over de sjablonen van ZBC.

Voor meer informatie kun je het contactformulier invullen. Dan reageren wij zo snel mogelijk.