ZBC Kennisbank

Management

Herziening ISO 9001: High Level Structuur - HLS

De High Level Structure is de belangrijkste wijziging in ISO 9001:2015. Intussen hebben we hiermee ervaring opgedaan in de ISO 27001:2013 en ook gezien hoe auditors hiermee omgaan. In dit artikel meer over de HLS en wat praktijkervaringen.

Hoe je jouw bedrijf legendarisch maakt

Juist middelgrote dienstverleners en MKB-dienstverleners zonder grote marketingbudgetten kunnen een onderscheidend merk bouwen en hun waardepropositie via legendes verspreiden. Wil jij ook zijn als Joris en weten hoe hij de draak (de concurrentie) versloeg?

Lean werkt pas goed in de tweede helft

Veel bedrijven in de handel, industrie en dienstverlening worstelen met oplossingen als Lean, CtO, AtO, EtO, ERP, PDM, BI. Eerst moet echter bepaald worden welke puzzelstukjes je nodig hebt.

De Blue Ocean strategie maakt kleinere adviesbureaus immuun voor hun concurrenten

Kleine adviesbureaus proberen hun grote broers na te apen. Door gebrek aan schaalgrootte lukt dit echter nooit. Maak daarom een waardepropositie voor de klant, die onbereikbaar is voor de grote adviesbureaus. Een uitwerking van de 'Blue Ocean' strategie.

Hoe realiseren dienstverleners concurrentiekracht

De markt is veranderd. Reputaties tellen niet langer en verkopen levert weinig meer op. Dienstverleners die niet in staat zijn minimaal 50% te besparen op hun leveringsproces zullen verliesgevend worden of geen business meer hebben. In essentie gaat het tegenwoordig om het leveren van slimme diensten door goedkope mensen in plaats van het leveren van domme diensten door dure mensen.

ISO 9001:2015 betekent afscheid van kwaliteitshandboek

De High Level Structure die onderdeel is of wordt van ISO 9001 en 27001 is een zeer bruikbare handleiding voor iedere organisatie om zich te verbeteren en om te voldoen aan de eisen en verwachtingen van haar stakeholders.

Valkuilen van ISO 31000 voor risk management

Zoals alle managementsystemen bevat ook ISO 31000 voor risk management een aantal valkuilen, zoals de inbedding van risk management, eilandvorming, de relatie met andere managementsystemen en het verschil tussen risico’s en gebeurtenissen die ‘erg’ zijn.

Plaats klantorderontkoppelpunt (KOOP) is basis voor optimale klantgerichtheid en kosten

Het klantorderontkoppelpunt (KOOP) wordt een steeds belangrijker onderdeel van het leveringsproces, om klantgerichtheid en flexibiliteit te verbeteren tegen lagere kosten, zowel in de industrie als bij de dienstverlening en non-profit organisatie. In dit artikel meer over het KOOP bij procesinrichting.

Klantgerichtheid fopspeen van veel non-profit organisaties en dienstverleners

Vooral door non-profit organisaties en dienstverleners worden de begrippen klantvriendelijkheid en klantgerichtheid door elkaar gehaald. Klantvriendelijkheid is de verpakking, klantgerichtheid de inhoud. De klant wil geen fopspeen maar een product dat voldoet aan zijn behoeften. De klant wil een dienstverlener die zijn probleem overneemt en toegevoegde waarde levert, die op hem gericht is en niet op intern geneuzel. Hiernaar eens kijken vanuit de logistieke invalshoek, zou misschien verhelderend kunnen werken.

Businessmodel voor de wereld van morgen

Gezien het grondstoffentekort zullen we toe moeten naar een perfecte kringloopeconomie, gebaseerd op gebruik in plaats van bezit. Als leveranciers eigenaar blijven van alle gebruiksgoederen die ze produceren, dan wordt hierin een belangrijke stap gezet.

Kennismanagement is de wetenschap van het slim inrichten van rommelzolders

Dienstverlening is eigenlijk niets meer dan het verpakken en distribueren van virtuele goederen als kennis, informatie, beelden en emoties. De klant koopt de verpakking en de logistiek hiervan en niet het product zelf, dat hij onverpakt meestal ook gratis via internet kan krijgen.