ZBC Kennisbank

Over deze kennisbank

 

Op deze site wordt u geïnformeerd over kennis en ervaring van ZBC en partners. Kennis op zich vinden wij niet onderscheidend. Wij beschouwen kennis als een niet schaarse grondstof, waarvan je moet weten wanneer je wat nodig hebt in welke vorm. Daarvoor hebben wij geen prachtige theoretische (en meestal tijdrovende) methoden en modellen nodig. Wij kiezen altijd voor een pragmatische aanpak.

Wij pretenderen niet dat we objectief zijn. Maar in onze praktijk hebben de aangereikte oplossingen goed gewerkt en wij kwalificeren ze als onze ‘best practices’. Natuurlijk kunt u zelf het beste beoordelen wat u voor uw organisatie wel en wat u niet kunt gebruiken. Wij treden graag op als sparring partner of  combineren, integreren en implementeren  indien nodig  concepten samen met u. U zit daarbij echter altijd zelf aan het roer. Meer hierover  kunt u lezen  in de beschrijving van onze diensten.

Concept van onze kennisbank

Via onze kennisbank reiken wij u ideeën aan voor zaken in uw organisatie die niet goed lopen en geven wij onze visie op wat daarvoor een werkende oplossing zou kunnen zijn. Onze kennisbank biedt u de mogelijkheid te beoordelen of u ons of onze partners een gekwalificeerde partij acht en of u ons wilt inschakelen als coach, adviseur of projectmanager. (Meer informatie vindt u bij Partners en Over ZBC.)

De kennisbank is gebaseerd op de principes van een meubelboulevard, die door zijn brede en gedifferentieerde aanbod meer geïnteresseerden trekt en bindt dan een winkel in ‘the middle of nowhere’. Daarom zijn er partners die ook graag hun best practices delen met onze bezoekers. Via de wekelijkse nieuwsbrief kunt u op de hoogte blijven van de nieuwe artikelen op onze kennisbanken. Wij hanteren ook het ‘fanclubmodel’, wat wil zeggen dat wij ervan uitgaan, dat u een koopproces uitvoert en niet dat wij bezig zijn met een verkoopproces. De keuze is aan u en niet aan ons. (In het artikel ‘Met pull marketing inspelen op het koopproces van uw klant’ gaan wij hier dieper op in.)

Kennisdeling als proces

Uw eerste kennismaking met ons vindt vaak plaats via een verwijzing door Google of een andere zoekmachine naar de ZBC-kennisbank. U kunt in onze kennisbank artikelen en presentaties gratis downloaden, opslaan, printen of doorsturen. U vult hiervoor eenmalig een formulier in. Bij elke volgende actie op onze site, is dit formulier al voor u ingevuld. Alle artikelen in onze kennisbank mag u gebruiken, mits niet commercieel en onder voorwaarde van bronvermelding.

Als uit de interesse die u op onze site laat blijken duidelijk wordt dat u bezig bent met een koopproces, is het mogelijk dat u gebeld wordt of via  een e-mail uitgenodigd wordt voor een webseminar, zodat wij de kennisdeling kunnen verdiepen en interactief kunnen maken.

Wij hopen middels de kennisdeling via onze kennisbanken en onze webseminars met u een duurzame relatie op te bouwen. Op het moment dat u vindt, dat u ons nodig heeft, kunt u altijd een beroep doen op ons of onze partners. En natuurlijk hebben wij er geen enkele moeite mee, dat u nieuwsbrieven of artikelen doorstuurt naar collega’s of dat u verwijzingen opneemt op uw site of in uw nieuwsbrief naar artikelen op onze site of naar cursussen.

In stand houden van deze gratis service

Om de gratis service aan onze lezers te kunnen blijven bieden, bieden wij onze partners ook advertising mogelijkheden aan. In ‘Disclaimer, gebruiksvoorwaarden en privacy‘ staat dit nader beschreven. Kern van onze gedragscode is, dat als wij u benaderen, wij altijd moeten kunnen uitleggen waarom wij  juist u benaderen.