ZBC Kennisbank

Parttime Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming

 

Volgens de AVG zijn (semi-)overheden, zorginstellingen, grotere B2C dienstverleners en bewerkers van veel persoonsgegevens verplicht een Functionaris Gegevensbescherming (FG) of een Privacy Officer te hebben. Maar wanneer andere organisaties reputatieschade en boetes willen vermijden, liefst natuurlijk door slimme oplossingen, is ook voor hen het hebben van zo’n Privacy Officer vaak heel zinvol. In het artikel ‘Kies je voor een Privacy Officer of een Functionaris Gegevensbescherming – FG’ gaan we hier dieper op in. Zeker in 2018 is het voor alle organisaties van belang, eerst om op pragmatische wijze AVG compliant te worden en na mei 2018 om te anticiperen op de handhaving van de AVG door de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) en de jurisprudentie die zich hieruit ontwikkelt.
Voor kleinere organisaties is het echter onzin hiervoor iemand vrij te maken en de kennis te laten vergaren, om dit op een goede manier aan te pakken. Zij kunnen beter iemand van buiten halen, die deze kennis toch al bezit en die vooral ook weet, hoe je zaken pragmatisch kunt regelen. Zo’n Privacy Officer heb je bovendien immers niet continu nodig. Naast een beperkt aantal zaken die regelmatig gemonitord moeten worden, gaat het in hoofdzaak om activiteiten die eenmalig of af en toe gedaan moeten worden zoals:

Iemand hebben, die eens per maand of kwartaal langs komt voor de routinematige activiteiten en die verder op afroep beschikbaar is, is veel zinvoller. Doorgaans vallen de kosten dan lager uit, dan wanneer je zelf iemand in dienst hebt. Bovendien kent een externe Privacy Officer vaak slimme manieren om met de problematiek van de AVG om te gaan.
Wij komen graag langs om hiervoor een voorstel op maat te maken. Wanneer je interesse hebt, bel ons op 0318 641 898 of vul het contactformulier in.