ZBC Kennisbank

Parttime Privacy Officer of Functionaris Gegevensbescherming

Met je externe privacy officer of FG geen boete

Intussen wordt duidelijk hoe de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de privacywet (AVG) zal gaan handhaven. Zij is verplicht klachten en meldingen van datalekken in behandeling te nemen. Dat slokt heel veel van de tijd van de AP op. Zij zal dan ook nauwelijks meer toekomen aan haar kerntaak: het aanpakken van bewuste overtredingen.
De AP stimuleert daarom organisaties een privacy officer of FG aan te stellen.  Klachten en datalekken kunnen dan snel worden afgehandeld. In de praktijk wordt dat dus het werk van de privacy officer of FG: een klacht ontzenuwen of een datalek dichten. (Zie ook ‘Autoriteit Persoonsgegevens houdt onzekerheid over privacywet in stand’).
Kortom, wanneer u een privacy officer of FG aanstelt, minimaliseert u de kans op een boete. U laat daarmee immers zien, dat u privacy serieus neemt.

Natuurlijk is het voor kleinere organisaties te duur om zo iemand zelf op de payroll te hebben. Het vergt vooral een aanzienlijke inspanning om bij te blijven als het gaat om jurisprudentie en aanvullende wetgeving. Daarom bieden wij als ZBC de invulling aan van een externe privacy officer of FG. Natuurlijk heeft deze externe op zijn of haar  laptop allerlei sjablonen staan om snel een aantal zaken in te vullen en verder weet hij/zij welke eisen je aan je bewerkers moet stellen en hoe om te gaan met de AP. Afhankelijk van de grootte van de organisatie en de hoeveelheid en complexiteit van de persoonsgegevens zijn er een aantal contactmomenten per jaar of kwartaal om je bij te praten en te checken of er geen gekke dingen gebeuren. Verder verzorgt hij/zij elk jaar de interne audit om ook te laten zien, dat het zorgvuldig omgaan met privacy goed is ingebed in de organisatie. Ook staat onze privacy officer iedere dag voor je klaar om je te helpen bij datalekken of als de AP zijn pijlen op jou richt vanwege klachten. Samen met onze partner Kader hebben wij de schaalgrootte om dit efficiënt in te vullen.

Wil je meer weten over deze dienst dan kun je via de Kader website een brochure aanvragen. Hier kun je ook direct een offerte aanvragen