ZBC Kennisbank

Projectmanagement

Projectmanagers en Sinterklaas bestaan niet

Sinterklaas bestaat, tenminste als je erin gelooft. En dat geldt ook voor projectmanagers. Ook geldt voor beide, dat ze zelden hun doel bereiken.

Je gaat het pas zien als je het door hebt

Goede projectmanagers maken op beslissende momenten het verschil door eigenwijs en pragmatisch te zijn en door beslissende details in de tactiek aan te passen.

Die ene heilige bevoegdheid van de projectmanager

Een projectmanager moet op beslissende momenten in het project het verschil maken. Gelukkig heeft u als projectmanager de bevoegdheid om de spelregels in het project zo te bepalen, dat u op die momenten ook daadwerkelijk de geniale actie kunt uitvoeren.

Hoe u intern een fixed price fixed date project kunt sturen

Een aanbesteed ICT-project komt vaak hopeloos op slot te zitten, doordat alle stuurvariabelen fixed zijn. Een interne projectleider kan het slot smeren, zodat alle partijen het project tenslotte succesvol vinden.

Lessen en ervaringen uit de praktijk voor gevorderde projectmanagers

Gestructureerd werken, plannen maken en periodiek meten zijn belangrijk in projecten. Maar daarmee win je de wedstrijd niet. Gerard Scheffrahn, projectmanager bij de Noord/Zuidlijn, legt uit dat projecten leiden meer en soms zelfs iets anders vraagt dan handboeken volgen.

Omgaan met weerstand is alleen nog voor watjes

Vroeger werden begrippen als weerstand en commitment belangrijk gemaakt en zelfs vertaald in een quasi wetenschap: veranderingsmanagement. Tegenwoordig weten we wel beter. Dat geldt toch ook voor u?

De missie van een projectmanager

De projectmanager van nu is een ketenmanager die het klantorderontkoppelpunt beheerst en die ervoor zorgt dat de kuddes olifanten in het project niet te hard botsen.

Gesprekstechnieken voor projectmanagers

Projectmanagement is managen zonder macht. Maar als dat betekent, dat de machthebbers discussies van u winnen, dan doet u iets niet goed. In dit artikel het recept voor gelijk krijgen (zelfs als u geen gelijk heeft).